hip hip hooray starter avasshop

مجموعه آزمونهای جمع بندی Hip Hip Hooray Starter

بسته حاضر دربرگیرنده آزمونهای Hip Hip Hooray Starter می باشد که توسط زبانکده اَوَس تهیه شده است.فایل سوالات با دو فرمت PDF و Docx (قابل ویرایش) بهمراه فایل صوتی می باشد. آزمونها فاقد کلید هستند.

آزمون هیپ هیپ هورای استارتر درس 1 تا 3- Hip Hip Hooray Starter Unit 1 to 3 Exam

بدون Listening

آزمون هیپ هیپ هورای استارتر درس 1 تا 4- Hip Hip Hooray Starter Unit 1 to 4 Exam

آزمون هیپ هیپ هورای استارتر درس 6 تا 7- Hip Hip Hooray Starter Unit 6 to 7 Exam

آزمون هیپ هیپ هورای استارتر درس 1 تا 8- Hip Hip Hooray Starter Unit 1 to 8 Exam

آزمون هیپ هیپ هورای استارتر درس 1 تا 8- Hip Hip Hooray Starter Unit 1 to 8 Exam

** ویژه زبان آموزان **

مطالب مرتبط:

2 thoughts on “مجموعه آزمونهای جمع بندی Hip Hip Hooray Starter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.