دانلود English Grammar Worksheet

دانلود English Grammar Worksheet

این فایل با فرمت PDF و دربرگیرنده تمرینهای حوزه های مختلف ساختار می باشد که بهمراه کلید است.این فایل به طور کامل متشکل از تمرین است و فاقد توضیحات می باشد. از این فایل می توان به عنوان منبعی جهت طراحی  ازمون استفاده کرد.این فایل دارای 142 صفحه می باشد.

English Grammar Worksheet

File is compressed and it contains PDF file.This file contains grammar worksheet.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید