دانلود کتاب The Great Book of American Idioms

The Great Book of American Idioms

کتاب The Great Book of American Idioms مکملی است که میب توانید در کنار دیگر کتب آموزش زبان جهت ارتقاء دانش وازگان استفاده کنید و با کاربردی ترین اصطلاحات انگلیسی آشنا شوید.کتاب حاضر دربرگیرنده 1300 اصطلاح در حوزه های مختلف است که به خوبی می توانید کاربرد ان را بیاموزید.

The Great Book of American Idioms is written to act as a powerful addition to your other English-learning resources, this book will allow you to:
Discover over 1300 different idioms and sayings, covering hundreds of different subjects
Learn the correct definition and usage of each expression, ensuring that you know exactly when you can say them out loud during a conversation
Visualize examples of the sayings in common conversations, helping you understand their context.
Take advantage of important tips we provide you in the introduction and conclusion of the book, so that you can boost your learning and get a much better understanding of the English language.

The Great Book of American Idioms PDF Book

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *