Deductive or Inductive

دانلود پاورپوئنت Deductive versus Inductive

پاورپوئنت Deductive versus Inductive

این پاورپوئنت به موضوع تدریس گرامر با دو تکنیک deductive و inductive و مقایسه انها می پردازد.دانلود پاورپوئنت Deductive versus or Inductive در یازده اسلاید می باشد.
دانشجویان و اساتید حوزه اموزش زبان از این پاورپوئنت در حوزه آموزش زبان و کلاسهای TTC مورد استفاده قرار گیرد.

روش Deductive را روش استقرایی و روش Inductive را روش استنتاجی ترجمه می کنند.از این دو روش در تدریس گرامر و ساختار استفاده می شود.

روش Deductive در روشهای تدریس سنتی مورد استفاده قرار می گرفت و روش های جدید بر روش Inductive تاکید می کنند.

مطالب مرتبط: