دانلود ویرایش جدید کتابهای Longman Academic Writing

Longman-Academic-Writing-Series

مجموعه کتابهای Longman Academic Writing در 5 سطح جهت آموزش مهارت نوشتار Wrting با اهداف آکادمیک و دانشگاهی است که توسط انتشارات پیرسون ویرایش جدید آن به چاپ رسیده است.

The Longman Academic Writing Series helps students master the academic writing skills needed to succeed in their academic careers. The five-level series spans writing topics from composing sentences to writing research papers. Each level covers the complete writing process from prewriting to revision.

 

Longman Academic Writing Series 1 New Edition

دانلود رایگان - Free Download

Longman Academic Writing Series 2 New Edition

دانلود رایگان - Free Download

Longman Academic Writing Series 3 New Edition

دانلود رایگان - Free Download

Longman Academic Writing Series 4 New Edition

دانلود رایگان - Free Download

Longman Academic Writing Series 5 New Edition

دانلود رایگان - Free Download

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *