task-based language teaching

دانلود کتاب Task-based language teaching

این کتاب به آموزش زبان مطابق با روش فعالیت محور تمرکز دارد.در ادامه به طور خلاصهه به توضیح روش فعالیت محور(Task base language teaching) پرداخته شده است.

Task-based language teaching

The field of task-based language teaching has developed considerably since the publication of Designing Tasks for the Communicative Classroom (Nunan, 1989), a book which helped to set the research agenda in teaching methodology for the following decade. While Designing Tasks underpins this new title, the material has been thoroughly updated and includes four completely new chapters. Task-Based Language Teaching offers a comprehensive and up-to-date appraisal of the field.


متد آموزش زبان بر اساس تفکر Constructivism که در سال 1985 تدوين شد و با تلفيقي از دو روش قبلي ، اساس کار (Task base language teaching) را بر مبناي يادگيري و ارتقاء هر چهار مهارت زبان بطور همه جانبه و از بستر واقعيتهاي زندگي خود شخص و دنيايي که او دوست دارد در آينده براي خود بسازد ، قرار داد.

* در T.B.L.T معلم ، بايد يک منبع پر از اطلاعات گوناگون بوده و کار او تسهيل ساخت و ساز ذهني براي زبان آموز است.

* در T.B.L.T ، آموزش ، يادگيري مدار بوده و رکن آن احساسات و فرآيندهاي ارتباطي درون شخص است و کار معلم ، همراهي با زبان دروني شخص (Inter language) در جادة يادگيريست.

* در T.B.L.T ، بر خلاف روشهاي ديگر که آموزش اوليه از الفباي زبان شروع ميشود ، آموزش از شناخت شخص ياد گيرنده و هدف او در زندگي شروع شده و مدرس با آگاهي از آن، روش کار انعطاف پذير خود را با تک تک ويژگيهاي شخص منطبق کرده و سپس مهارتها را با شيوه اي نوين آموزش ميدهد. با يادگيري مهارتها بصورتي کاملاً لذت بخش ، شخص زبان را هم ياد گرفته است(سيکل معکوس).

* در T.B.L.T ، تمامي اجزاي آموزش ( لغت ، گرامر ، مکالمه ، تمرينات خاص و ديگر موارد) به مفاهيمي هدف دار (Purposeful) تبديل شده و با درگير کردن و فعال شدن ذهن و رشد توانايي تصوير سازي ذهني از طريق مشاهده ؛ شخص از راهي که لذت ميبرد ، به هدف مطلوب خود ميرسد.

* در T.B.L.T ، تمامي راهکارها در جهت يادگيري بايد در مدت زمان بهينه (نه صرفاً کوتاه) انجام شده و شخص را به حداقل توانايي در مهارتها برساند. اين امر فقط و فقط با استفاده مستمر و گسترده معلم از کامپيوتر و نرم افزارهاي گوناگون آموزش زبان در هنگام تدريس صورت مي پذيرد(Computer Aided Learning: C.A.L).

کتاب Task-based language teaching

 

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید