دانلود کتاب Teach Like a PIRATE

teach like a pirate pdf

این کتاب براساس سمینارهای پر طرفدار ” همانند دزد دریایی اموزش دهید” توسط Dave Burgess به چاپ رسیده است.در این کتاب روشهای کاربردی و تشویقی و ایده های نو جهت دخیل کردن زبان اموزان در فرایند اموزش و تقویت خلاقیت و انتقال تجارب مربیان به نگارش در اورده است.

Based on Dave Burgess’s popular “Teach Like a PIRATE” seminars, this book offers inspiration, practical techniques, and innovative ideas that will help you to increase student engagement, boost your creativity, and transform your life as an educator. You’ll learn how to: • Tap into and dramatically increase your passion as a teacher • Develop outrageously engaging lessons that draw students in like a magnet • Establish rapport and a sense of camaraderie in your classroom • Transform your class into a life-changing experience for your students This groundbreaking inspirational manifesto contains over 30 hooks specially designed to captivate your class and 170 brainstorming questions that will skyrocket your creativity. Once you learn the Teach Like a PIRATE system, you’ll never look at your role as an educator the same again.

به دلیل درخواست ناشر کتاب ، فایل مد نظر حذف گردید.

The file was deleted due to a request from the book publisher.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *