Big English ActiveTeach Second Edition 

دانلود ویرایش دوم نرم افزار Big English Classroom Presentation Tools

مطلب حاضر دربرگیرنده ویرایش دوم نرم افزار Big English ActiveTeach می باشد. نرم افزار اکتیو تیچ ActiveTeach دربرگیرنده نسخه دیجیتال کتاب زبان آموز ، کتاب کار با قابلیت اجرای فایلهای ویدئویی و صوتی برروی نسخه دیجیتال ، پاسخ کتاب کار ، کتاب راهنمای استاد و آزمون ساز این مجموعه آموزشی می باشد.

Use ActiveTeach with computer and projector or an interactive whiteboard (IWB) to receive:

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید