دانلود ویرایش چهارم How Languages are Learned

How languages are learned Fourth Edition

 ویرایش چهارم How Languages are Learned

ویرایش چهارم کتاب How Languages are Learned  به معرفی برخی از تحقیقات حوزه فراگیری زبان می پردازد و به شما در فهم بهتر نحوه یادگیری و استفاده از انها در تدریس کمک می کند.

How Languages are Learned Fourth Edition introduces you to some of the language acquisition research that will help you not just to evaluate existing materials, but also to adapt and use them in a way that fits what we currently understand about how languages are learned.

Content including new research and new areas in pedagogy to provide an up-to-date and comprehensive overview of research in the field.
Chapter Preview s and Summaries with round-up questions.
Companion website with vodcasts, content updates, and shared user content.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *